0903 302 742
Loa đẹp, cực mỏng, hát Karaoke cực hay. Rộn ràng hè với âm thanh sống động của Loa tranh Châu giang
Danh mục Sản phẩm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : HCM: 61/5 CÔ GIANG, F. CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1

E: sales@shoploatranh.com

www.loatranhCG.com

08 3920 3660
08 3920 8746
shoploatranh
Sản phẩm » Loa tranh Karaoke - Vocal
MS: D82
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D83
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D105
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D107
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 116
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 113
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 111
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 108
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 106
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D104
Giá : 3.850.000 (VND)
MS: D 102
Giá : 3.850.000    3.700.000(VND)
MS: D 101
Giá : 3.850.000    3.700.000(VND)
Sản phẩm Mới
MS:K04
Giá : 1.800.000(VND)
MS:K05
Giá : 1.800.000(VND)
MS:K06
Giá : 1.800.000(VND)
MS:K07
Giá : 1.800.000(VND)
Sản phẩm bán chạy
MS:D38
Giá : 2.850.000(VND)
MS:D128
Giá : 2.850.000(VND)
MS:D129
Giá : 2.850.000(VND)
MS:D130
Giá : 2.850.000(VND)
1311693